Z PERSPEKTYWY EWOLUCJI

pobrane

Podsumowując: zachowujemy się kulturowo, ponie­waż leży w naszej naturze, by zachowywać się w taki sposób, ponieważ dobór naturalny wytworzył zwierzę, które w taki sposób musi się zachowywać, zwierzę, któ­re musi ustanawiać zasady, tworzyć mity, mówić języ­kiem i zakładać męskie kluby podobnie jak pawian płaszczowy musi zakładać harem, adoptować dzieci i kąsać swoje żony w kark.Nie zdajemy sobie sprawy z tej infrastruktury nasze­go kulturowego zachowania się, ponieważ nasz pogląd na nas samych jako gatunek jest wielce ograniczony. Dla większości z nas odcinek czasu obejmujący jedno pokolenie jest długim okresem. Ilu ludzi potrafi w kon­struktywny sposób wyobrazić sobie okres, w którym zawiera się życie jednego człowieka? Cała znana histo­ria jest dla nas okresem bardzo długim, w którym czasy poprzedzające nastanie cywilizacji wydają się zatarte i nieuchwytne. Ale te pięć tysięcy lat istnienia cywiliza­cji to, w kategoriach ewolucyjnych, tyle co jeden minio­ny wieczór. Z perspektywy ewolucji gatunku niewiele zmieniło się przez ten czas z wyjątkiem bezprecedenso­wego wzrostu populacji. Jest to tylko epizod. Jeżeli przyjmie się odpowiednią perspektywę, wszystko jest tylko epizodem.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply