UNIWERSALNE PROCESY

To samo powiedzieć można o rytuale zalotów. Czyn­ność ta występuje we wszystkich ludzkich społeczeń­stwach. W pewnych okolicach dziewczyny zatykają za uszy kwiaty hibiskusa, gdzie indziej wpinają znaczek korporacji studenckiej chłopca, ale wszędzie oznajmia­ją za pomocą środków symbolicznych, że mają powo­dzenie i są gotowe z tego skorzystać. Treść praktyk za­lotów może być znacznie zróżnicowana, ale proces jako taki jest powszechny.Na pierwszy rzut oka oszałamiająca różnorodność zwyczajów sugeruje, że ludzie wynaleźć mogą dowolny rodzaj kultury, w skład której wchodzić będą dowolne rodzaje procesów. Ale przy bliższym zbadaniu okazuje się, że pomimo nieskończonego niemal bogactwa od­mian liczba tematów jest ograniczona i we wszystkich kulturach są one stałymi punktami, dokoła których obraca się cały system. Rzecz może zostać opowiedzia­na na wiele możliwych sposobów, ale wątek i postacie pozostają te same.Uniwersalne procesy niekoniecznie prowadzą do re­zultatów o uniwersalnym charakterze ani nie dają po­czątku identycznym instytucjom. Prawo to obowiązuje nawet w świecie roślin; w zależności od tego, gdzie wy­rosła i jaka była historia jej rozwoju, ta sama roślina, przechodząc te same procesy życiowe, może bardzo różnie wyglądać po osiągnięciu dojrzałości. Ale jest to ta sama roślina.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply