SPOSÓB WYJAŚNIENIA

Branie pod uwagę — W tym złożonym sposobie wy­jaśniania — tego, co wspólne jest nam i innym zwierzę­tom, stanowi jednocześnie komplikację, ze względu na powiększenie ilości danych, ale też uproszczenie — jeśli zauważymy, że pewne cechy naszego zachowania się zostały już zaobserwowane i wyjaśnione u innych ga­tunków. Nie chodzi tu o poszukiwanie atrakcyjnych analogii pomiędzy zwyczajami ludzi i zwierząt, lecz o obronę stanowiska, zgodnie z którym jesteśmy jednak zwierzętami, a prawdy obowiązujące w przyrodzie są także prawdami dotyczącymi nas samych. Obserwując, jak różne gatunki posługują się, na przykład, skompli­kowanymi układami społecznymi w walce o przetrwa­nie, dowiadujemy się czegoś o wykorzystaniu społe­czeństwa jako strategii adaptacyjnej, o jej sukcesach i ograniczeniach. Ludzie są wszędzie ludźmi i badanie jednej ich grupy ujawnia coś, co dotyczy wszystkich lu­dzi. Zwierzęta są wszędzie zwierzętami i poznanie wzo­rów adaptacyjnych jednego gatunku powie nam coś o procesie adaptacyjnym zachodzącym u wszystkich ga­tunków. Łącznie z naszym własnym.Naszym punktem wyjścia będzie więc potraktowanie człowieka jako obcego gatunku, którego zachowanie się jest tak dziwne, jak dziwny jest nieznany, obcy język.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply