OCZEKIWANIE OD ZWIERZĄT

Oczywiście, szczycimy się prze­mysłem tworzyw sztucznych, myśliwcami naddźwięko- wymi, terapią zajęciową, biżuterią robioną na zamó­wienie, samochodami Ferrari i naleśnikami crepes su- zette. I jesteśmy jedynymi naczelnymi, które wytwarza­ją przedmioty, pozbywają się ich, a po jakimś czasie wykopują je z ziemi i umieszczają w muzeach.I na pewno w całej przyrodzie nie ma bardziej skom­plikowanego (i prawdopodobnie równie nieskuteczne­go) systemu edukacji. Tylko ludzie mogą brać poważnie nasze systemy pokrewieństwa. Jesteśmy prawdopodob­nie jedynym gatunkiem, który wybiera szczególnie ob­darzone przez naturę kobiety, czyniąc z nich obiekty powszechnego uwielbienia dlatego tylko, że odznaczają się czarem seksualnym. I na pewno jedynym gatunkiem ukrywającym swoje organy seksualne, których ciągłego użycia zdajemy się pożądać i z których wydajemy się być szczególnie, choć bez zbytniej ostentacji, dumni. Tylko ludzie hodują kwiaty.Ale czego można oczekiwać od takiego zwierzęcia? Robimy to wszystko, ponieważ są to właśnie rzeczy, które robi zwierzę takie jak my. Od zwierzęcia obda­rzonego biologiczną zdolnością wytwarzania i przywią­zywania się do symboli możemy oczekiwać całej gamy posunięć.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply