KROK NAPRZÓD

Na pierwszy rzut oka nie jest to wielki krok naprzód (ostatecznie rudymenty wytwarzania narzędzi występują u szympansów), ale wskazuje, iż organizowali swoje praktyki w sposób już typowo ludzki. Pod tym względem oddalili się od reszty naczelnych równie wyraźnie, jak pod względem wypro­stowanej postaci i przemieszczonego dużego palca sto­py; było to konsekwencją doniosłego faktu przestawie­nia się z wegetarianizmu na systematyczne łowiectwo. Ich mózg stał się większy i bardziej złożony dopiero wtedy, gdy zaczęli robić rzeczy o charakterze kulturo­wym — ponieważ wytwarzanie narzędzi do oprawiania zdobyczy, plonu wspólnych łowów, wymagało przewi­dywania i planowania, złożonego systemu współdziała­nia i podziału pracy, który nie byłby możliwy bez ist­nienia dość zaawansowanej formy porozumiewania się . Rzecz jasna, zachowania kulturowe dawały prze­wagę w procesie doboru naturalnego, podobnie jak oczywistą przewagę daje w przypadku żółwia twarda skorupa, a żyrafy — długa szyja. Premiowane było zwierzę, które mogło nauczyć się wiele i szybko i które w konkretnych zachowaniach nie wykazywało zbyt sil­nej zależności od bezpośrednich instrukcji genów.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply