DOKONANIE ZMIANY

Człowiek dokonał tej zmiany, gdy przystosowywał się do życia łowieckiego w gorących sawannach. Wyprostował się jego kręgosłup, zwęziła się miednica, wzmocniły się kostki nóg, rozwinęły po­śladki, głowa znalazła się w niepewnej równowadze, na szczycie kręgosłupa. Wynikiem tego wszystkiego był chód kroczący — najefektywniejszy i najmniej męczący sposób przebywania dużych odległości. Właśnie w związku z tymi warunkami przystosowa­nia się płaty czołowe mózgu powiększały się i stawały się bardziej złożone, czego wynikiem był wzrost inteli­gencji, artykułowany język, zwiększony zakres uczenia się, umiejętność przewidywania i ogólna zdolność prze­twarzania coraz większej liczby złożonych danych. Ale inne naczelne także mają mózg zaopatrzony w płaty czołowe. Mają również kręgosłupy i miednice. Są od­mienne, bo wyspecjalizowały się, inaczej reagując na odmienne problemy ewolucyjne. U gibona specjaliza­cję stanowią długie ramiona, umożliwiające mu prze­rzucanie się z gracją z drzewa na drzewo; u goryla duże rozmiary ciała i zdolność trawienia łodyg i korzeni; u pawiana czworonożność, duże kły i wielka szybkość; u człowieka dwunożność, chód kroczący i powiększony mózg.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply